EU programok

2015-el kezdődően Románia, a többi EU-s tagállamhoz hasonlóan, a 2014-20-as EU-s költségvetési ciklus forrásait használja, és az új EU-s költségvetésből származó összegek jelentik a vissza nem térítendő források túlnyomó többségét.

2015 október elejéig Romániának, a 2007-2013 között a rendelkezésre álló több, mint 32 milliárd EUR 70%-át sem sikerült lehívnia, így Közép-Kelet Európa egyik legrosszabb EU-s alap felhasználója. A forráslehívásra 2015. december végéig van lehetősége a román kormánynak, így valószínűsíthetően legalább 5-6 milliárd EUR fel nem használt EU-s fejlesztési forrással kevesebbet használ fel Románia, mint ami rendelkezésre állt a 2007-13-as periódusban.

Az EU-s forrásfelhasználás jelenlegi helyzete:
A leghatékonyabb forrásfelhasználás Romániában, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapok területén történt (összesen több, mint 8 milliárd EUR keret) - (PNDR - FEADR)

Székelyföld a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapok lehívásában élen jár: Hargita és Kovászna megye jelentős eredményeket ért el, elsősorban infrastruktúra, mezőgazdaság (Kovászna megye), illetve a vidéki turizmus (Hargita megye) területein.

A költségvetés másik pillérét a az EU-s strukturális és kohéziós forrásainak (24 milliárd EUR) képezik, és aminek a felhasználásában Románia sokkal gyengébben teljesített:

Beadott projektek 46.969
Aláírt szerződések 15.625
EU-tól kifizetett összeg 63,80% (/költségvetés 2007-2013)
Aktuális felhasználtság 56,99% (/költségvetés 2007-2013)

Székelyföld ezeken a területeken – nem véve figyelembe a nagy infrastrukturális alapokat - a romániai átlagteljesítményt mutatta, viszont a székelyföldi kkv-k pályázó kedve sok esetben az átlag feletti volt.

A romániai rendszerek struktúrájában a 2014-2020-as időszakra vonatkozó EU-s források tekintetében jelentős változások történtek:
Mindezek mellett, számos struktúra megmaradt:

A Strukturális és Kohéziós Alapok tekintetében viszont továbbra is megmaradt a fejlesztési régiók struktúrája, de ami nem minden esetben eredményez régiós költségvetési elosztást.


Források struktúrája – tematikus célok - Források pénzügyi elosztása – 2014 – 2020
No. Program Tervezett költségvetés EUR
1 Nagy-infrastruktúra 9.419
2 Humán Erőforrás fejlesztés 4.327
3 Adminisztrációs képesség 553
4 Versenyképesség 1.330
5 Technikai segítségnyújtás 213
6 Regionális Fejlesztés 6.700
7 Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés 8.016
8 Halászat 168
9 Területi együttműködés 1.330
10 Mezőgazdasági direkt kifizetések 10.000

Összesen 42.056

A fent említett területeken, számtalan pályázati kiírás keretén belül, az önkormányzatok, állami szervek mellett, elsősorban a kkv-k pályázhatnak EU-s forrásokra. Románia nem tekinti prioritásnak a nagyvállalatok EU-s forrásokkal való támogatását (ellentétben pl. Lengyelországgal).

Az EU-s pályázatok szempontjából Románia az Uniós szabványok szerint kell, értelmezze a vállatok méretét, bár adózási szempontból más besorolási kritériumokat alkalmaz.

Típus Alkalmazottak száma Üzleti forgalom Eszközök összesen
Mikro-vállalkozás 0 – 9 0 – 2 millió EUR 0 – 2 millió EUR
Kisvállalkozás 10 – 49 2 – 10 millió EUR 2 – 10 millió EUR
Közép-vállalkozás 50 – 249 10 – 50 millió EUR 10 – 43 millió EUR
Nagyvállalatok 250 - 50 - millió EUR 43 – millió EUR

A pályázati rendszer egyre inkább átalkul. A papíralapú projekt beadást és a projektek menedzsmentjét, egyre inkább felváltja az elektronikus formátum. A bürokratikus és adminisztrációs akadályokat viszont érdemben nem sikerült csökkenteni és a rendszer sok esetben bonyolult és ellentmondásos.

A pályázati rendszerek fő jellemzői:

Romániai szervezetek számára is elérhetőek a direkt brüsszeli források.
Direkt brüsszeli forrásokhoz”, nagyon kiélezett versenyhelyzetben, majdnem minden esetben nemzetközi partnerségekben tervezett projektekkel lehet hozzáférni.

IMPRESSZUM