Képzések

Befektetési szándékkal érdeklődő üzletemberek általános igényei, és a folyamat során a helyi önkormányzatok által elkövetett hibák


Gazdasági információszolgáltatás
-általános népességi és gazdasági adatok (lakosság száma, átlagjövedelem)
-munkaerőpiaci adatok (helyi és regionális képzések, szakiskolák, egyetemek, munkanélküléség)
-helyi támogatás, pl. helyi adókedvezmények

Gazdasági infrastruktúra
-nagyobb összefüggő területek “ipari zóna” PUG/PUZ besorolással
-megközelíthetőség munkások, kamionok, vasút számára
-közművesítés

Tájékoztatás és tájékozódás
-befektetők segítésével foglalkozó munkatárs alkalmazása
-befolyásos rendezvényeken való részvétel
-többnyelvű és sokrétű információs anyagok
-Internetes megjelenés, honlapok
-lehetséges befektetők megkeresése sokrétű csatornákon

Szektorális fókuszú tervek: klaszteresedés elősegítése
-kellően sok, hasonó típusú vállalkozás elősegíti a kiszolgáló ipar odatelepülését
-a vállalkozások munkaerő igénye az oktatás fejlesztését, például a duális képzés beindítását is maga után vonja
-oktatási stratégia kialakítása

Hibák
-nincs kommunikációs csatorna a befektetőkkel, nincs erre szakosodott munkatárs az önkormányzatnál (pl. képzetlen munkatársak, diplomagyárakból /Spiru Haret Egyetem, stb./ vásárolt oklevelekkel)
-a polgármesterek többnyire politizálnak és nem a településfejlesztéssel törődnek
-a helyi önkormányzat csak sodródik, nincs stratégiájuk a helyi gazdaság hozzáadott értékének növelésére
-a helyi vezetőknek kapcsolatrendszere, a munkatársaik közül kevesen beszélnek idegen nyelveket
-nagyon kevés az ipari park (Hargita megyében nincs egy sem!), ennek hiányában pedig telekvásárlással átminősítéssel, infrastruktúra építéssel kell kezdeni egy befektetési folyamatot. Mindezt az üzletemberek máshol azonnal és ingyen megkapják.
-nincs hatékony promóció (rendezvények, jó honlapok, promóciós anyagok, informális csatornák)
-magas a korrupció

Lehetséges előrelépési irányok
-erőteljes Székelyföld régió promóció, elsősorban ipari / termelő / IT, vagyis magas hozzáadott érték jellegű vállalkozásokat indítását fontolgató befektektők számára
-a helyi és a megyei önkormányzatok által támogatott politikafüggetlen regionális befektetési ügynökség létrehozása
-kapcsolatrendszer kiépítése az ország különböző régióiban már jelenlevő magas hozzúadott értékű ipari szektorokkal: az említett ügynökség szakrendezvények és konfernciák állandó résztvevője és előadója kellene legyen
-ipari park projektek beindítása:
* területvásárlás
* jogi és infrastukturális előkészítés
* kedvezményes, vonzó beruházási feltételek kialakitása: “plug & play” jelleg
* a lehetőségek népszerűsítése
-szoros kapcsolattartás a régióban már jelen levő vállalatokkal, és kapcsolatrendszerük felhasználása a cél érdekében
-a régióba látogató üzletemberek programjába lehetőség szerint be kell építeni egy fejlesztési ügynökség + polgármester / megyei tanácselnök talákozót: ennek “komolyan veszünk és melletted állunk” jellegű üzenet értéke lenne
-az országos átlagnál jobb es gyorsabb ügyintézés olyan kérdésekben, amelyek a helyi hatóságok hatáskörében van: terjedjen el a Székelyföldről, hogy itt a legsimább es leggyorsabb az ügyintézés (“vállalkozasbarát környezet” kép kialakítása)

IMPRESSZUM